دکمه هندزفری

دکمه هندزفزی

دکمه هندزفزی اگر شما زیاد موسیقی گوش می دهید و با سیم آن دچار مشکل هستید آن هم گیر کردن است با این ایده بسیار کوچک دیگر این مشکل را نخواهید داشت
ایده ای جالب

n;l


 

 

ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان