دیوار سبز

دیوار سبز

دیوار سبز، برای این که بتوانید ای فضای های بزرگ بهترین استفاده رو ببرید تبدیل کردن اونها به فضا های کوچیک هست و یکی از همین روش ها استفاده از پارتیشن هایی که معمولا در ادارات و دفاتر استفاده می شود

 
ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان

با ما همراه باشید