زنگ دستی

زنگی دستی

این ایده کاربردی زنگ دستی در عین حال کمی خنده دار است با این ایده به راحتی شما میتوانید در زمانی که در حال ورزش هستید برای اینکه دیگران مانع دویدن شما نشوند زنگ بزنید

 


باشگاه ایده ارنکان
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید