زیرانداز

زیرانداز

یک ایده جالب و یک طراحی زیبا برای زیر انداز
طراحی این زیر انداز به نحوی است که امکان داشتن چند وسیله را مهیا می سازد
این ایده یک زیر انداز است که می تواند برای دارای تکیه گاه باشد و به راحتی می تواند در گوشه ای جای بگیرد این ایده بیشتر به درد کسانی میخورد که اهل طبیعت هستند