ساعت نابینایان

ساعت نابینایان

ساعت نابینایان با استفاده از تکنولوژی که در آن تعبیه شده میتواند کسی را که از خط بریل آگاهی داشته باشد از ساعت آگاه کند


ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان

با ما همراه باشید