ساعت هوشمند کودک

ساعت هوشمند کودک

ساعت هوشمند کودک ،ایده ایست برای مراقبت از کودکانتان است برای بازی های کودکانه برای کنترل والدین برای بیدار شدن بچه ها
برای پیدا کردن موقعیت جغرافیای بچه در کدام مکان در حال بازی هستند و

برای اینکه برای کودکان سرگرم کننده باشد دارای بند رنگارنگ و قابل تغییر است

 
ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگااه ایده ارنکان