سیم نگه دار

سیم نگه دار

سیم نگه دار را به عنوان یک ایده کوچک کاربردی برای کسای که سیم های متفاوتی بر روی میز خود دارند این ایده با طراحی خود این امکان را میدهد شما به راحتی یک یا چند سیم را به راحتی پیدا کنید و کاملا در دسترس باشد

البته یکی از مشکلات این ایده به این میتوان اشاره کرد که کاربرد دارد ولی طراحی برای زیبایی خاصی ندارد

 


ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان