سینمای سفری

سینمای سفری

سینمای سفری سینمای همیشه حاضر سینمای دیگه مخصوص سالن های بزرگ نیست

این ایده گجت به معنی واقعی یک سینمای قابل حمل است شامل یک پروژکتور DLPبا تراشه یdmd

که اجازه میدهد تا برای محدوده با کنتراست بالا تصویر مطلوب ارائه دهد

به انضمام دو بلندگو بلوتوث که با آهنربا به پروژکتور وصل شده است

tower

tower2

tower3

tower4

tower5

tower6

سینما در سفر

tower7

سینما در سفر

باشگاه ایده ارنکان