شارژر خورشیدی تاشو

شارژر خورشیدی تاشو

شارژر خورشیدی تاشو،داشتن یک شارژر خورشیدی همیشه میسر نیست شاید بیشتر به خاط فضایی که اشغال می کند و قابل حمل نبودن آن
یا ایده با استفاده از ورق های نازک که بر روی آن سلول های خورشیدی تعبیه شده این امکان را فراهم میکند که شما همواره یک شارزر به همراه داشته باشید
علاوه شارژر داخل این شارژر یک باتری نیز تعبیه شده است که امکان ذخیره نیرو را دارد


ایده
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان