شارژر خورشیدی

شارژر خورشیدی

شارژر خورشیدی ،اگر اهل گردش هستید حتما نیاز به یک منبع انرژی خواهید شد این ایده با استفاده از سلول های خورشیدی که دارد به راحتی امکان تهیه منبع انرژی را دارد آن هم از انرژی پاک

ا

طراحی این ایده به خاطر قابلیت جمع شدن و قابل انعطاف بودنش برای گردش در طبیعت و کوهنوردی شارژر خورشیدی مناسبی استایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان