شارژر خورشیدی نازک

شارژر خورشیدی نازک

شارژر خورشیدی نازک،این ایده یک ابزار مناسب برای همه افراد است
مخصوصا در زندکی روزمره امروزی که استفاده از ابزارهای برقی به بخش جدا ناپذیری از زندگی ما شده نیاز به برق و یا باتری در همه جا احساس می شود ولی با توجه به سفر های درون و بیرون شهری طولانی و استفاده مکرر از انرژی برق ،تامین انرژی در خور لازم دارید
این ایده با استفاده از سلول های خورشیدی می تواند برق مورد نیاز گوشی هوشمند و یا دوربین شما را تامین کند
مزیت این ایده نسبت به بقیه شارژر ها این است که بقیه شارژر های خورشیدی حجیم هستند و جابه جایی آنها خود یک مشکل دیگر است که این ایده به نوبه خود یک راه حل مناسب برای داشتن یک شارژر کوچگ در همه جا است
ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگا ایده ارنکات