شارژ با تنفس

شارژ با تنفس

شارژ با تنفس،چقدر خوبه از تمام امکانات بشه استفاده کرد این ایده با استفاده از پروانه هایی که درون ماسک قرار دارد میتواند با استفاده از همین پروانه ها نیروی برق جهت شارژ شدن تلفن همراه شما را فراهم کند
البته این در حد یک ایده بوده و هنوز مدلی از نوع ساخته نشده است

 

ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان