شیر آب خلاقانه

ایده

  • شیر آب  خلاقانه را به عنوان   یک ایده  برای  کسانی که زیاد به رانندگی  علاقه دارند نام برد با این ایده   که شبیه دنده  ماشین طراحی  شده  که شما شبیه دنده  ماشین درجه حرارت آب را گرم وسرد میکنید


خلاقیت در طراحی

باشگاه ایده