صندلی کودک برای سنین مختلف

صندلی کودک برا چند سال

صندلی کودک برای چند سال .یک ایده اقتصادی ،

کودکان برای سنین مختلف نیاز به صندلی های با اندازه های مخلف دارند طراحی این صندلی بدین کونه است که با کمی تغییر میتوان آن را برای سنین مختلف آماده کرد این ایده برای کسانی که کودک در خانه دارند و نمی خواهند هزینه اضافی را برای صندلی پرداخت کنند همچنین برای مهد کودک ها که کودکان از سنهای مختلف است و می توانند از این صندلی استفاده کنندایده اقتصادی
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان