صندلی خلاقانه

صندلی خلاقانه

صندلی خلاقانه یک ایده ابتدایی است که فقط کمی در طراحی آن خلاقیت به کار رفته است و و نیاز به تکنولوژی در ان نیست یک ایده میتواند بدین سان خلاق باشید و شما به راحتی بتوانید چند ابزار را به راحتی داشته باشید یک صندلی راحت و یک صفحه برای نوشتن که شما متن دلخواهتان را بر روی آن بنویسید و یا در قسمتی دیگر برای عوض شدن حالتان یک گلدان بگذاریدایده

ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان