ظرف سفری

ظرف سفری

ظرف سفری یک ایده برای سفر است که به راحتی امکانات فراوانی را در اختیار می دهد

احتمالا برای شما اتفاق افتاده که در مسافرت بخواهید از ظروف متفاوتی استفاده مشکل این ظروف معمولا این است یا پلاستیکی است یا فلزی که هردو معایب و محاسنی را نیز دارد این ابزارسفر با استفاده از ایده به راحتی میتوانید یک سری ابزار داشته باشید هم برای گرم کردن غذذا و هم برای خوراک که از نظر فضا و وزن فضای زیادی را اشغال نمی کند

 

 

 

 

 


ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان