عصا صندلی

عصا صندلی 

یک ایده میتوند راه حل مناسبی  برای  راحت تر کردن زندگی باشد  این ایده را به عنوان یک ابزار  برای راحت تر کردن زندگی  برای افراد آسیب دیده در نظر گرفت  این عصا صندلی را دقیقا به منظور  این طراحی کردن که زمانی که افراد آسیب دیده  در زمانی  نیاز به استراحت کردن   داشته باشند کافیست عصا ها را به هم وصل کنند  تا  بتوانند به عنوان  صندلی از آن استفاده  کنند  


ایده 

خلاقیت 

ایده های ابتکاری

ارنکان