فروشگاه سیار

فروشگاه سیار

یک ایده یک فروشگاه است ایده فروشگاه سیار این ابزار برای کسانی که فروشنده خیابانی و یا کسانی که در پاساژ ها فضای کوچی برای عرضه محصولات دارندعالی است .این ایده با استفاده از طراحی خلاقانه و زیبا به راحتی این امکان را فراهم کرده که بتوان بیشتر محصول را در کمترین فضا قرار دادایده  ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان