قایق بادی

قایق بادی

قایق بادی، با کم خلاقیت  میتوان از طرح های قدیمی  یک طرح جدید و منحصر به فرد ساخت

این ایده با استفاده از همان  ابزار ورد نیاز قدیم   قایق های بادی است  فقط با کمی خلاقیت در طراحی آن به مبلمانی روی آب و یا حمام  آفتاب استفاده کرد
ایده خلاق
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان