قایق بادی

قایق بادی

قایق بادی، با کم خلاقیت میتوان از طرح های قدیمی یک طرح جدید و منحصر به فرد ساخت

این ایده با استفاده از همان ابزار ورد نیاز قدیم قایق های بادی است فقط با کمی خلاقیت در طراحی آن به مبلمانی روی آب و یا حمام آفتاب استفاده کرد
ایده خلاق
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان