قلاب ماهی

قلاب ماهی

قلاب ماهی بدون کشتن ،ماهیگیری  همیشه طی قوانین قدیمیان بوده و طراحی جدیدی در آن رخ نداده به جز در نوع طعمه ها ،مدتها زمان می برد تا شما بتوانید یک صید ماهی خوب داشته باشید یا یک ماهی طعمه شما را بخورد درد ناک ترین حالت ممکن این است که وقتی ماهی قلاب را بگیرد در کشمکش قلاب با ماهی ،ماهی پیروز شود  و اگر در حالتی  شما بخواهید  ماهی را بدون آسیب زدن صید کنید  راه کار های متفاوتی وجود دارد  یکی از این راه  راه این ایده است
ایده ایده کمک می کند تا ما برنده این کشمکش باشیم
 

hdni

ایده ها زیباست

با ما همراه  باشید

باشگاه ایده ارنکان