قلم هوشمند

قلم هوشمند

HP قلمی فراتر از زمان ساخته که مجموعه ای از ابزار های کاربردی را در اختیار دارد و تلفیقی جدید از ابزار ارائه داده

ارتباط راحت و بسیار سریع

hp_vision9

hp_vision11

HP لینک یک ابزار ارتباطی از فردا، که قطاری و ارتباطات معتبر منتشر شده است. این امر موجب افزایش فرصت های حسی از دستگاه های ارتباطی موجود با ضبط جهت دار یا صدای فراگیر. قلم لمسی، غوطه وری صدای طبیعی با فن آوری کاغذ آکوستیک و چاپ جوهر افشان بصری.

hp_vision16

hp_vision19

 

hp_vision21

فرمان پذیری صوتی

hp_vision23

 

hp_vision25

hp_vision26

hp_vision29

باشگاه ایده ارنکان

با ما همراه باشید