لیبل پرینتر

لیبل پرینتر

لیبل پرینتر را یک ایده جالب برای چاپ روی بسته بندی های مختلف است که نیاز به ابزار های متفاوت را برای یک پرینت کم میکند و دیگر نیاز به یک دستگاه رایانه و یک پرینتر ندارید و تنها نیاز به یک پرینتر دارید با این ایده کار ها راحت تر می شود
 

ایده

باشگاه ایده

ایده ها زیباست