لیوان گرم کن دست

ایده ای برای  زمستان  سرد

ایده  لیوان گرم کن دست ایده ای برای زمستان سرد و لذت  گرم کردن  انگشتان سرد در زمستان   با لیوان  چایی   همیشه یکی از  لذت های زمستان بود

این لیوان  لذت این کار را دو چندان خواهد کرد

cop

باشگاه ایده ارنکان

با ما همراه باشید