ماشین سفر

ماشین سفر

ایده ماشین سفر برای توریست ها . جهانگردان و ایرانگردان
داشتن یه ماشین خوب برای سفر تقریبا یکی از واجبات سفر است ولی داشتن یک ماشین که توش بشه بسیاری از ابزار ها و وسایل استراحت ،کمکپینگ،غذا خوردن، استحمام و ….. رو داخل خودش داشته باشه یک نعمت است شما با این ماشین یک سلسله ابزار و ایده ها رو دارید که تقریبا اونو به راحتی میتونید همه جا با خودتون ببرید

 


ایده ها زیباست
باشگاه ایده ارنکان