ماهی یاب

ماهی یاب

ماهی یاب را به عنوان یک تکنولوژی جدید برای ماهیگیری نام برد ،این ایده با استفاده از فرکانس هایی که ارسال و دریافت میکند شما را از وجود ماهی در اطراف خود مطلع میسازد و نیازی نیست شما وقت زیادی را صرف کنید در جایی که ماهی نیست و در عوض آن میتوانید انرژی خود را در جایی که شانس صید بیشتری را دارید امتحان کنید

این ایده با استفاده از سنسورهایی که درآن نصب شده و با استفاده از گوشی هوشمند شما کار میکندایده
ایده ماهیگیری
باشگاه ایده ارنکان