ماهی یاب

ماهی یاب

ماهی یاب  را به عنوان  یک تکنولوژی  جدید برای ماهیگیری  نام برد ،این ایده با استفاده از فرکانس هایی که ارسال و دریافت میکند  شما را از وجود ماهی در اطراف خود مطلع میسازد و نیازی نیست شما وقت زیادی را  صرف کنید در جایی که ماهی نیست و در عوض آن میتوانید  انرژی خود را در جایی که شانس  صید بیشتری را دارید امتحان کنید

این ایده با استفاده  از سنسورهایی که درآن نصب شده و با استفاده از گوشی هوشمند شما  کار میکندایده
ایده ماهیگیری
باشگاه ایده ارنکان