ماگ +ظرف دمنوش

ماگ+ظرف دمنوش

ماگ+ظرف دمنوش ،به طور معمول ظرف هایی که برای دمنوش ها استفاده می شوند یک ایراد دارند آن هم قابل نبودن آنهاست ،ولی این ایده با استفاده از طراحی خود ترکیبی کرده است که شما می توانید ظرف دمنوش را به راحتی حمل کرده و در هرمکان که دوست دارید میل بفرمایید
ایده
ایده ها زیباست
باشگاه ایده ارنکان