مراقب کودک

همیشه یکی از دغدغه های والدین مراقبت از کودکان دلبندشان است و چه بسا یکی از همین مراقبتها درمانی و مراقبت از راه دور توسط دکتر

تکنولوژی به کار رفته در این تراشه از نوع تکنولوژی های پوشیدنی است که در حال حاضر گوگل روی این گزینه تمرکز باللایی دارد

TempTraq Wireless Thermometer in the Form of a Soft, Comfortable Patch Continuously Monitors Body Temperature for 24 Hours, Sends Temperature Alerts to Mobile Devices (PRNewsFoto/Blue Spark Technologies, Inc.)

به وسیله این تراشه های پوشیدنی به طور دائم علائم حیاتی فرزندانتان تحت کنترل است و با کوچکترین افزایش و یا کاهش به اطلاع شما و یا دکتر میرسد

images

pacifi-dummy-4-1411998705-O9bx-column-width-inline

temptraq

باشگاه ایده ارنکان