منقلی کوچک برای همه جا

خیلی از ما موقع طبیعت گردی سفر های کوچیک نیاز به به آتیش داریم که کم جا باشه به راحتی بتونه قوری کوچکی را برامون گرم کنه . این منقل به راحتی میتونه این کار رو براتون انجام بده فقط نیاز به یه مقدار چوب داره تا بتونه یه قهوه گرم یا یه چای دبش خورد

83fb7ba969783f8632434312b7206a9d