میخ نگه دار

میخ نگه دار

یک ایده جالب و خنده دار، میخ نگه دار برای کسانی که زیاد روی شصتشان چکش زده اند

با این ایده دماغ پینوکیو را کوچک کنید به وسیله این ابزار به راحتی میتوانید میخ را در جای مورد نظرتان نگه دارید و ترسشی از کو بیدن چکش رو دستتان نداشته باشید

ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان