میز البوم

میز آلبوم

میز آلبوم ،ایده ای دیگر از ترکیب دو ابزار اگر شما جز دسته افرادی هستید که تمایل به نشان دادن عکس های خود به دیگران و داشتن آلبوم های متفاوت هستید این ایده ایست برای شما
با این ابزار شما هم آلبومی به بزرگی میز دارید که به راحتی میتوانید تجدید خاطرات کنید و یا آنها را با دوستانتان در میان بگذارید

وم

HDNI

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان