میز بازی کودک

میز بازی کودک

این میز  بازی کودک  یک ایده جالب  و کاربردی  است   به طور کل میتوان  به این اشاره کرد  که این میز ، یک  مجموعه سرگرمی برای کودک   شما است

این میز با در اختیار  گذاشتن   اسباب بازی هایی  مثل   تخته  سیاه ،تخته وایت برد،پازل،لگو های متفاوت  پک  کامل  سرگرمی برای کودک را مهیا می سازدا ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان