نگه دارنده گوشی

همیشه   یکی از  مشکلات    گذاشتن گوشی تو حالت های مختلف برای

کار های مختلف بوده  که  این هولدر  این کار  را برامون راحت تر  کرده و طراحی زیبایی  داره

 

 

 

2 3 5bea650d1d5fd846b6f592d3d36b4dad lifestyle_ipadstand_keizus sku_keizus skudetail_holdingphoneoncouch_keizus skudetail_spreadout_keizus