نگه دارنده گوشی

همیشه یکی از مشکلات گذاشتن گوشی تو حالت های مختلف برای

کار های مختلف بوده که این هولدر این کار را برامون راحت تر کرده و طراحی زیبایی داره

 

 

 

2 3 5bea650d1d5fd846b6f592d3d36b4dad lifestyle_ipadstand_keizus sku_keizus skudetail_holdingphoneoncouch_keizus skudetail_spreadout_keizus