هولدر کار

هولدر کار

هولدر کار،یک ایده برای کسانی که در روز زیاد با ابزار آلات سنگین کار می کنند و این کار در طولانی مدت باعث بروزاسیب هایی به بدن می شود
با این ایده دیگر کار های سنگین نیاز به تحمل بار زیادی ندارد ،قثط کافیت این لباس را پوشید
این ایده با استفاده از ابزار این لباس به راحتی بتوانید کار سنگین را به راحتی انجام دهید
ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان