وان حمام معلولین

وان حمام معلولین

وان حمام معلولین ،ایده ها  همیشه   زیبا هستند این ایده به  معلولین کمک می کند،  استفاده از یک سری  وسایل برای معلولین همیشه با سختی های دو چندانی  است یکی از این کار ها استفاده از وان  حمام است این ایده با استفاده از طراحی که در ساخت آن استفاده شده است این  کار را برای آن ها راحت تر کرده و با استفاده از  شیبی که به وان می دهد و آب داخل وان به هبچ وجه سر ریز نشود
ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان