ویلچر پله

همیشه در همه جای دنیا معلولین دچار مشکلاتی فراوانی هستند
که دولت هم امکان فراهم کردنن تمام امکانات رو در همه جا ندارند و در نتیجه ذهن مجبوره که فکر کنه
این صندلی به راحتی و با کمترین لرزش و با بیشترین امنیت مخصوص حرکت روی پله ها است

1

 

 

البته قابل ذکره  که این ولیچر متناسب با پله های استاندارد  درست شده و نه پله های غیر متعارف

 

2

باشگاه ایده ارنکان