پناهگاه موقت زلزله

پناهگاه موقت زلزله

پناهگاه  موقت زلزله .این ایده بسیار کاربردی  درست برای زمانی نیاز به یک سر پناه   دارید <   بیشتر در زمانی مانند زلزله  درست شده است این ایده با استفاده از  هنر اوریگامی  تولید شده است و با استفاده از   طراحی آن این امکان را مهیا می کند  که   بسیار کم جا باشد و بعد از باز شدن  یک استراحتگاه راه  فراهم میکن و همچنین با استفاده از  پوش داخلی آن  امکان ورود سرما و گرما  از محیط به حداقل ترین شکل ممکن فراهم می کند  و به عنوان یک سرپناه  موقت برای  استفاده  زلزله زدگان  فراهم می کند

ایده

پناهگاه امن

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده  ارنکان