پناهگاه موقت زلزله

پناهگاه موقت زلزله

پناهگاه موقت زلزله .این ایده بسیار کاربردی درست برای زمانی نیاز به یک سر پناه دارید < بیشتر در زمانی مانند زلزله درست شده است این ایده با استفاده از هنر اوریگامی تولید شده است و با استفاده از طراحی آن این امکان را مهیا می کند که بسیار کم جا باشد و بعد از باز شدن یک استراحتگاه راه فراهم میکن و همچنین با استفاده از پوش داخلی آن امکان ورود سرما و گرما از محیط به حداقل ترین شکل ممکن فراهم می کند و به عنوان یک سرپناه موقت برای استفاده زلزله زدگان فراهم می کند

ایده

پناهگاه امن

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان