پیانو همراه

پیانو همراه

پیانو همراه نامی که می توان برای این ایده گذاشت در کنار دیگر مزیت های که می توان برای آن گذاشت
این ایده متناسب برای نوازنده های پیانو ای که دوست دارند در هر مکانی که دوست دارند ساز بزنند
این ایده با استفاده از یک برگه نازک این امکان را می دهد تا بتوان یک نوای زیبا و دوست داشتنی را در هر مکان اجرا کردایده

 ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده  ارنکان