چادر دوچرخه

چادر دوچرخه

چادر دوچرخه برای آن دسته افرادی است که اهل گشت گذار با دوچرخه هستن و در هر گوشه ای نیاز به استراحت دارند این ایده با استفاده از بدنه دوچرخه مامن امنی برای رکاب زنان است

ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان