چاقوی جیبی

چاقوی جیبی

داشتن یک چاقوی جیبی برای   بسیاری  ما  لازم است   حال اگر این چاقو   ظاهری بسیار متفاوت  و طراحی نو  داشته باشد که قابلیت تمیز دادن   از یک جا کلیدی را نداشته باشد   بسیار زیبا تر  می شود  این چاقو ایده متفاوت است   با ظاهری شبیه به جاکلیدی و بسیار کاربردی   برای همه   است
ایده

اید ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان