چاقوی جیبی

چاقوی جیبی

داشتن یک چاقوی جیبی برای بسیاری ما لازم است حال اگر این چاقو ظاهری بسیار متفاوت و طراحی نو داشته باشد که قابلیت تمیز دادن از یک جا کلیدی را نداشته باشد بسیار زیبا تر می شود این چاقو ایده متفاوت است با ظاهری شبیه به جاکلیدی و بسیار کاربردی برای همه است
ایده

اید ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان