چراغ خطر دوچرخه

چراغ خطر دوچرخه

ایده ای بسیار جالب از چراغ خطر دوچرخه این ایده بسیار کاربردی و خلاقانه با استفاده از نور، پشت راننده را روشن می کند و راهنمایی زیبا برای دوچرخه سواران در شب است که رانندگی در شب را برای دوچرخه سواران ایمن تر از قبل می کندباشگاه ایده ارنکان
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید