چراغ قوه راهنما

چراغ قوه راهنما

چراغ قوه راهنما یک ایده   بسیار جالب  و کاربردی   برای کسانی   که  به کمپ های گروهی زیاد می روند یا امکان درگیر شدن با موانع مختلف را دارند   برای مثال گیر کردن در جنگل  وقتی گروهی در حال حرکت هستید جدا نشدن از هم گروهی ها و گم نشدن امری واجب است  و از  طرف دیگر هم باید در مصرف انرژی بهینه سازی را انجام داد با این  چراق قوه راهنما  فقط کافیست نفر اول و اخر گروه این  ایده را به هممره داشته باشند و دیگر نیازی به تعداد زیادی چراغ نیست

ایده ها زیباست

 


 یاشگاه ایده ارنکان

خلاقیت های گردشگری