چراغ کتاب خانه

چراغ مطالعه کتابخانه

یک ایده برای خواندن کتاب .این چراغ مطالعه کتابخانه با استفاده از سنسور هایی که بر روی آن نصب شده دقیقا وقتی که شما کتاب را از کتابخانه خود بر می دارید روشن می شود و برای خاموش کردن آن کافیست فقط کتاب را بعد از خواندن سر جای خودش بگذاریدایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان