چکش ایمن

چکش ایمن

بسیاری از ما در هنگام استفاده از چکش بیم این را داریم که اشتباهات چکش را بر روی انگشت خود بکوبیم این چکش ایمن خلاقانه‌ با استفاده از طراحی خلاقانه خود این کار را برای ما راحت تر کرده و ضریب ایمنی را در هنگام کار بالا برده و لذت بردن بدون اضطراب را برای ما فراهم کرده تمام این امکانات فقط با ایده ای طراحانه و برای راحت تر کردن کار ها انجام شده
 

ایده

باشگاه ایده

خلاقیت