کارتن خوابی

کارتن خوابی

کارتن خوابی ایده ها همیشه به کمک مردم می آیند این ایده برای آستفاده از بی خانمان ها درست شده مخصوصا برای جلوگیری از مرگ های در زمستان این ایده با استفاده از تا و برش هایی که در کارتن تعبیه شده از ورود صدا و سرما جلوگیری میکند و یک حسن دیگر آن می توان به صبک بودن آن اشاره کرد

برای هر مشکلی ایده ای هست

ایده

ایده ها زیباست

با ما  همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان