کالسکه

کالسکه

یک

ایده

جالب برای کالسکه بچه که فرای کالسکه های امروزی است که به غیر از اینکه وظایف قبلی خود را انجام میدهد یک محافظ کودک نیز هم هست در مواقعی که به علت نا هموار بودن جاده امکان تکان های شدید است این امکان را فراهم کرده که کودک هیچ احساسی بدی نداشته باشد با پوشش محافظی که روی آن هست کودک در برابر اشعه مضر خورشید مصون استایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان