کانکس با انرژی پاک

کانکس با انرژی پاک

کانکس با انرژی پاک یک ایده برای استفاده از انرژی های خورشیدی و باد

برای فعال کردن یک کانکس در محیط های دور افتاده هزینه های مهیا ساختن ابزار انرژی زیاد است و به از باطری هم نمیتوان برای مدت طولانی استفاده کرد این کانکس با استفاده از سلول های خورشیدی و توربین های بادی این انرژی را بدون آسیب رساندن به طبیعت فراهم میکند و شما بدون هیچ نیازی به انرژی لذت ببرید


ایده های پاک

انرژی پاک

ایده