کانکس با انرژی پاک

کانکس با انرژی پاک

کانکس با انرژی  پاک یک  ایده برای  استفاده از انرژی های خورشیدی و باد

برای    فعال کردن یک کانکس در محیط های دور افتاده    هزینه   های مهیا ساختن ابزار انرژی زیاد است و  به از  باطری هم نمیتوان  برای مدت طولانی استفاده  کرد این کانکس  با استفاده  از سلول های خورشیدی  و  توربین های بادی این انرژی را بدون آسیب  رساندن به طبیعت فراهم  میکند  و شما بدون هیچ نیازی به انرژی  لذت ببرید


ایده های پاک

انرژی پاک

ایده