کتاب زندگی

کتاب زندگی

برای داشتن کتابخانه ای زیبا داشتن یک ایده مناسب برای شما است

این گلدان حس داشتن یک کتابخانه و گلخانه را برای شما با هم ایجاد میکند

در این گلدان سیستم زهکشی و نور به طور کاملا هوشمندانه اجرا شده است و با عایق بودن آن به هیچ عنوان به کتابخانه شما آسیبی از جهت رطوبت نخواهد رساند

 

 

شاید برای گلها به کتابهایتان سری زدید

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان