کوله خورشیدی

کوله خورشیدی

کوله خورشیدی ،یک کوله پر از ابزار های مورد نیاز که هیچ وقت دچار نبود برق نمیشوید این ایده به خاطر طراحی منحصر به فرد چند محصول را در خود جای داده به خاطر همین میتوان همیشه در سفر های برون شهری و در سفر های شهری مورد استفاده قرار بگیرد

 

 


 

ایده
کوله پشتی خورشیدی
باشگاه ایده ارنکان