کوچکترین حلقه نجات

کوچکترین حلقه نجات

کوچکترین حلقه نجات ، ایده ها  به کمک  می آیند این ایده با استفاده از یک کپسول  هوا کوچک که قابل شارژ است

  کار میکند  و در نگاه اول امکان ندارد  شما متوجه بشوید  این یک ابزار   برای نجات  جان شما  است

  این ایده را به راحتی میتوانید  بر روی گردن وصل کنید و شروع  به یادگیری  شنا کنید و ترس از غرق شدن نداشته باشیدایده

ایده ها   زیباست

باشگاه ایده ارنکان