کوچکترین حلقه نجات

کوچکترین حلقه نجات

کوچکترین حلقه نجات ، ایده ها به کمک می آیند این ایده با استفاده از یک کپسول هوا کوچک که قابل شارژ است

کار میکند و در نگاه اول امکان ندارد شما متوجه بشوید این یک ابزار برای نجات جان شما است

این ایده را به راحتی میتوانید بر روی گردن وصل کنید و شروع به یادگیری شنا کنید و ترس از غرق شدن نداشته باشیدایده

ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان