غواصی بی وقفه

غواصی بی وقفه

یک ایده برای غواصی وی وقفه استفاده  چند نفر  از  از یک کپسول  این ایده کپسول نجات چند نفره  یک ایه کاربردی برای کسانی است که میخواهند غواصی کنند  خصوصا در آب های کم عمق .معمولا برای  کسانی که میخواهند  غواصی کنند و تمایل به  عمق زیاد  ندارندوو تمایل دارند از صخره های مرجانی در زیر آب  لذت ببرند    مدت رممان استفاده از کپسول یک مشکل پیش رو است  و این ایده با استفاده   از مبدلی که درآن  قرار دارد هوا را به شما در زیر اب منتقل میکند و  این امکان را به شما میدهد  که بتوانید  نگران حجم کپسول خود نباشید

ایده های طبیعت گردی

باشگاه ایده ارنکان